nok
  • 9t2
  • Skoleskyss videregående skole
Skoleskyss vidergående skole

Skoleskyss videregående skole

Elever som går både i offentlig og privat videregående skole i Sør-Trøndelag fylke kan ha rettigheter til gratis skoleskyss.

Det er Opplæringslova §7.2 som i hovedsak definerer disse rettighetene, og det er Sør-Trøndelag fylkeskommune (STFK) som er vedtaks- og klagemyndighet for denne rettigheten. I tillegg til Opplæringsloven er det utarbeidet egne retningslinjer fra fylkeskommunen som også benyttes for å ivareta elevenes rettigheter for skoleskyss.

Når rettigheten for skoleskyss er bekreftet, sendes en bestilling til AtB som organiserer og finansierer skoleskyssen på vegne av fylkeskommunen. AtB skal i tillegg påse at ulike rettigheter fra lov om offentlige anskaffelser til dimensjoneringsforskrift opprettholdes.

Elever som går på skole i Sør-Trøndelag fylkeskommune må søke om skoleskyss til den fylkeskommunen de er folkeregistert for å kunne få vedtak om skoleskyss.

Elever som går på skole i et annet fylke og som har folkeregistrert adresse i Sør-Trøndelag, må sende inn manuell søknad. Søknaden kan lastes ned her. Adresse for innlevering av søknad står på skjemaet.

Du som reiser er ansvarlig for å ha gyldig billett. Du kan lese mer om gyldig billett, billettkontroll og skoleskyss her.

Søknad om skoleskyss

Elever som skal søke skoleskyss skal søke elektronisk via nettsidene til Sør-Trøndelag fylkeskommune (STFK).

Dette gjelder elever som både søker om avstandskyss og varig medisinsk skyss. Det er foreldre/elever som selv har ansvaret med å søke og levere eventuelt nødvendig dokumentasjon innen gitte frister.

Ved manglende innlevering vil ikke eleven ha gyldig t:kort skole eller bestilling til drosje for elever med tilrettelagt skoleskyss.

Dersom du etter søknad får ett positivt vedtak om skoleskyss vil AtB produsere et t:kort skole som du vil motta når du henvender deg til skolen din. Har du hatt t:kort skole fra tidligere skoleår, vil dette kortet bli oppdatert med dine godkjente turer for kommende skoleår.

Ved positivt vedtak spesifikt med drosje vil det sendes en bestilling av turer i henhold til innsendt plan og skolens definerte start- og sluttider direkte til drosjeselskapet. For nærmere info kan drosjeselskapet eller skolen kontaktes.

Reiseplanlegger