Barnelek i høstbladerViktig info!

Etter oppdateringen av bestillingssytemet som ble gjort i fjor sommer er det fortsatt del feil og mangler som ikke er blitt rettet opp i enda. Blant annet plassbegrensning og feil med avganger ved bestilling på fredager. 

Plassbegrensning 

Etter planen skal alle linjene få sin egen begrensning på alle bestillinger. Dette regnes ut på bakgrunn av kapasiteten på de ulike bussene. Frem til det er på plass anbefaler vi at det ikke bestilles til fler enn 30 stk. pr. avgang, uavhengig hvilke linjer dere reiser med. 

Gutt på huskeBestilling på fredag 

Skal dere bestille tur på en fredag legger dere merke til at det dukker opp uvanlige mange avganger. Det er på grunn av at lørdag- og søndagsavganger kommer med. Får du feil dato i oppsummeringa til turen du skal bestille, prøver du et annet tidspunkt, til det kommer riktig dato i oppsummeringa. 

Vi jobber med saken, og håper på å ha dette på plass innen kort tid. Takk for tålmodigheten. 

Spørsmål eller problemer med å logge inn?

Send en e-post til 9t2@atb.no så vil du få hjelp. Merk at det kan være litt behandligstid, så ikke vent til samme dag som dere ønsker å reise.