nok
  • 9t2
9t2

9t2

9t2 er stengt inntil videre

På grunn av koronasituasjonen er 9t2 dessverre ikke tilgjengelig inntil videre. Vi forholder oss til folkehelseinstituttets smittevern i kollektivtransport (buss, tog, trikk mv.) og kontaktreduserende tiltak. Egen smittevernsveileder for skoleskyss er utarbeidet.

Skoleturer med tett ansamling av elever i store grupper og på offentlige transportmidler bør unngås.

Problemer med bestilling av tur/retur-billett

Tekniske problemer fører til at bestilling av tur/retur-billett ikke fungerer som det skal, og returen blir for feil reisestrekning. Bestill derfor tur og retur hver for seg. 
Vår leverandør jobber med problemet.